منو
Your Cart

لیست قیمت محصولات درمانچینمایش 1 تا 12 از 30 (3 صفحه)
ترتیبتصویرنامتولیدکننده:قیمت:عملیات
1کانکتور اکسیژن ساده کانکتور اکسیژن ساده Darmanchi | درمانچی
Darmanchi | درمانچی
85,000 تومان
بدون مالیات: 85,000 تومان
2پالس اکسیمتر انگشتی متفرقه ساخت چینپالس اکسیمتر انگشتی متفرقه ساخت چین متفرقه
متفرقه
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
3پالس اکسیمتر انگشتی OxyWatch C29 چویسمد ChoiceMMed ساخت چینپالس اکسیمتر انگشتی OxyWatch C29 چویسمد ChoiceMMed ساخت چین ChoiceMMed | چویسمد
ChoiceMMed | چویسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
4ونتیلاتور PrismaVENT 50 لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانونتیلاتور PrismaVENT 50 لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
5ونتیلاتور Elisee 150 رسمد - ResMed ساخت فرانسهونتیلاتور Elisee 150 رسمد - ResMed ساخت فرانسه ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
6ونتیلاتور Astral 150 رسمد - ResMed ساخت استرالیاونتیلاتور Astral 150 رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
7ماسک Joyce One - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانماسک Joyce One - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
8ماسک CARA - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانماسک CARA - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
1,550,800 تومان
بدون مالیات: 1,550,800 تومان
9سی پپ اتوماتیک Prisma SMART لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانسی پپ اتوماتیک Prisma SMART لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
21,800,000 تومان
بدون مالیات: 21,800,000 تومان
10سی پپ اتوماتیک DreamStar Auto سفام - SEFAM ساخت فرانسهسی پپ اتوماتیک DreamStar Auto سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
21,200,000 تومان
بدون مالیات: 21,200,000 تومان
11سی پپ Prisma SOFT لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانسی پپ Prisma SOFT لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
12سی پپ DreamStar Info سفام - SEFAM ساخت فرانسهسی پپ DreamStar Info سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
17,500,000 تومان
بدون مالیات: 17,500,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 30 (3 صفحه)