منو
Your Cart

لیست قیمت محصولات درمانچینمایش 1 تا 12 از 29 (3 صفحه)
ترتیبتصویرنامتولیدکننده:قیمت:عملیات
1پالس اکسیمتر انگشتی متفرقه ساخت چینپالس اکسیمتر انگشتی متفرقه ساخت چین متفرقه
متفرقه
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
2اکسیژن ساز 5 لیتری Oxygen Plus اکسیژن پلاس ساخت ایراناکسیژن ساز 5 لیتری Oxygen Plus اکسیژن پلاس ساخت ایران Zist Tajhiz | زیست تجهیز
Zist Tajhiz | زیست تجهیز
13,625,000 تومان
بدون مالیات: 13,625,000 تومان
3سی پپ اتوماتیک DreamStar Auto سفام - SEFAM ساخت فرانسهسی پپ اتوماتیک DreamStar Auto سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
21,200,000 تومان
بدون مالیات: 21,200,000 تومان
4سی پپ DreamStar Info سفام - SEFAM ساخت فرانسهسی پپ DreamStar Info سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
17,500,000 تومان
بدون مالیات: 17,500,000 تومان
5بای پپ DreamStar Duo سفام - SEFAM ساخت فرانسهبای پپ DreamStar Duo سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
6بای پپ DreamStar Duo ST سفام - SEFAM ساخت فرانسهبای پپ DreamStar Duo ST سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
33,500,000 تومان
بدون مالیات: 33,500,000 تومان
7ونتیلاتور Elisee 150 رسمد - ResMed ساخت فرانسهونتیلاتور Elisee 150 رسمد - ResMed ساخت فرانسه ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
8ونتیلاتور Astral 150 رسمد - ResMed ساخت استرالیاونتیلاتور Astral 150 رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
9بای پپ اتوماتیک AirCurve VAuto رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ اتوماتیک AirCurve VAuto رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
39,749,000 تومان
بدون مالیات: 39,749,000 تومان
10بای پپ Lumis 150 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 150 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
55,608,500 تومان
بدون مالیات: 55,608,500 تومان
11بای پپ Lumis 100 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 100 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
44,109,000 تومان
بدون مالیات: 44,109,000 تومان
12بای پپ Lumis 100 VPAP S رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 100 VPAP S رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
41,612,900 تومان
بدون مالیات: 41,612,900 تومان
نمایش 1 تا 12 از 29 (3 صفحه)