منو
Your Cart

لیست قیمت محصولات درمانچینمایش 13 تا 24 از 29 (3 صفحه)
ترتیبتصویرنامتولیدکننده:قیمت:عملیات
13بای پپ Prisma 25S لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 25S لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
14بای پپ Prisma 25ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 25ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
43,600,000 تومان
بدون مالیات: 43,600,000 تومان
15بای پپ Prisma 30ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 30ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
53,410,000 تومان
بدون مالیات: 53,410,000 تومان
16بای پپ Sepray i Series P1 میکومی - Micomme ساخت چینبای پپ Sepray i Series P1 میکومی - Micomme ساخت چین Micomme | میکومی
Micomme | میکومی
25,600,000 تومان
بدون مالیات: 25,600,000 تومان
17بای پپ اتوماتیک AirCurve VAuto رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ اتوماتیک AirCurve VAuto رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
39,749,000 تومان
بدون مالیات: 39,749,000 تومان
18سی پپ DreamStar Info سفام - SEFAM ساخت فرانسهسی پپ DreamStar Info سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
17,500,000 تومان
بدون مالیات: 17,500,000 تومان
19سی پپ Prisma SOFT لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانسی پپ Prisma SOFT لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
20سی پپ اتوماتیک DreamStar Auto سفام - SEFAM ساخت فرانسهسی پپ اتوماتیک DreamStar Auto سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
21,200,000 تومان
بدون مالیات: 21,200,000 تومان
21سی پپ اتوماتیک Prisma SMART لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانسی پپ اتوماتیک Prisma SMART لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
21,800,000 تومان
بدون مالیات: 21,800,000 تومان
22ماسک CARA - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانماسک CARA - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
1,550,800 تومان
بدون مالیات: 1,550,800 تومان
23ماسک Joyce One - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانماسک Joyce One - FullFace لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
24ونتیلاتور Astral 150 رسمد - ResMed ساخت استرالیاونتیلاتور Astral 150 رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
نمایش 13 تا 24 از 29 (3 صفحه)