منو
Your Cart

لیست قیمت محصولات درمانچینمایش 1 تا 12 از 23 (2 صفحه)
ترتیبتصویرنامتولیدکننده:قیمت:عملیات
1اکسیژن ساز 5 لیتری EverFlo Q فیلیپس رسپیرونیکس - Philips Respironics ساخت آمریکااکسیژن ساز 5 لیتری EverFlo Q فیلیپس رسپیرونیکس - Philips Respironics ساخت آمریکا Philips Respironics | فیلیپس رسپیرونیکس
Philips Respironics | فیلیپس رسپیرونیکس
55,000,000 تومان
بدون مالیات: 55,000,000 تومان
2اکسیژن ساز 5 لیتری Oxygen Plus اکسیژن پلاس ساخت ایراناکسیژن ساز 5 لیتری Oxygen Plus اکسیژن پلاس ساخت ایران Zist Tajhiz | زیست تجهیز
Zist Tajhiz | زیست تجهیز
13,625,000 تومان
بدون مالیات: 13,625,000 تومان
3اکسیژن ساز 8 لیتری Nuvo 8 نایدک - Nidek ساخت آمریکااکسیژن ساز 8 لیتری Nuvo 8 نایدک - Nidek ساخت آمریکا Nidek Medical | نایدک مدیکال
Nidek Medical | نایدک مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
4اکسیژن ساز پرتابل InogenOne G5 اینوژن - Inogen ساخت آمریکااکسیژن ساز پرتابل InogenOne G5 اینوژن - Inogen ساخت آمریکا Inogen | اینوژن
Inogen | اینوژن
75,000,000 تومان
بدون مالیات: 75,000,000 تومان
5بای پپ AirCurve CS PaceWave - ASV  رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ AirCurve CS PaceWave - ASV رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
6بای پپ DreamStar Duo ST سفام - SEFAM ساخت فرانسهبای پپ DreamStar Duo ST سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
33,500,000 تومان
بدون مالیات: 33,500,000 تومان
7بای پپ DreamStar Duo سفام - SEFAM ساخت فرانسهبای پپ DreamStar Duo سفام - SEFAM ساخت فرانسه SEFAM | سفام
SEFAM | سفام
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
8بای پپ Lumis 100 VPAP S رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 100 VPAP S رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
41,612,900 تومان
بدون مالیات: 41,612,900 تومان
9بای پپ Lumis 100 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 100 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
44,109,000 تومان
بدون مالیات: 44,109,000 تومان
10بای پپ Lumis 150 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 150 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
55,608,500 تومان
بدون مالیات: 55,608,500 تومان
11بای پپ Prisma 25S لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 25S لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
12بای پپ Prisma 25ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 25ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
43,600,000 تومان
بدون مالیات: 43,600,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 23 (2 صفحه)