منو
Your Cart

لیست قیمت محصولات درمانچینمایش 1 تا 12 از 19 (2 صفحه)
ترتیبتصویرنامتولیدکننده:قیمت:عملیات
1اکسیژن ساز 5 لیتری EverFlo Q فیلیپس رسپیرونیکس - Philips Respironics ساخت آمریکااکسیژن ساز 5 لیتری EverFlo Q فیلیپس رسپیرونیکس - Philips Respironics ساخت آمریکا Philips Respironics | فیلیپس رسپیرونیکس
Philips Respironics | فیلیپس رسپیرونیکس
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
2اکسیژن ساز 5 لیتری OXAS اکساز ساخت ایراناکسیژن ساز 5 لیتری OXAS اکساز ساخت ایران OXAS | اکساز
OXAS | اکساز
15,500,000 تومان
بدون مالیات: 15,500,000 تومان
3اکسیژن ساز 5 لیتری Oxygen Plus اکسیژن پلاس ساخت ایراناکسیژن ساز 5 لیتری Oxygen Plus اکسیژن پلاس ساخت ایران Zist Tajhiz | زیست تجهیز
Zist Tajhiz | زیست تجهیز
12,535,000 تومان
بدون مالیات: 12,535,000 تومان
4بای پپ AirCurve CS PaceWave - ASV  رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ AirCurve CS PaceWave - ASV رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
5بای پپ Lumis 100 VPAP S رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 100 VPAP S رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
6بای پپ Lumis 100 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 100 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
7بای پپ Lumis 150 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ Lumis 150 VPAP ST رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
8بای پپ Prisma 25S لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 25S لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
9بای پپ Prisma 25ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 25ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
10بای پپ Prisma 30ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمانبای پپ Prisma 30ST لوون اشتاین - Lowenstein ساخت آلمان Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
Lowenstein Medical | لوون اشتاین مدیکال
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
11بای پپ Sepray i Series P1 میکومی - Micomme ساخت چینبای پپ Sepray i Series P1 میکومی - Micomme ساخت چین Micomme | میکومی
Micomme | میکومی
20,710,000 تومان
بدون مالیات: 20,710,000 تومان
12بای پپ اتوماتیک AirCurve VAuto رسمد - ResMed ساخت استرالیابای پپ اتوماتیک AirCurve VAuto رسمد - ResMed ساخت استرالیا ResMed | رسمد
ResMed | رسمد
0 تومان
بدون مالیات: 0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 19 (2 صفحه)