چه کسانی به اکسیژن درمانی خانگی نیازمندند و انواع آن چیست؟

در صورتی که پس از مراجعه به پزشک، برای شما اکسیژن‌درمانی تجویز شده است، لازم است پس از تحقیق، بررسی و مشاوره دستگاه کمک تنفسی مورد نیاز خود را خریداری کنید. در اکثر مواقع دستگاه کمک تنفسی مورد نیاز، دستگاه اکسیژن‌ساز است، زیرا با توجه به این که منبع اکسیژن آن نامحدود است، گزینه‌ای مقرون به صرفه، مفید و کاربردی محسوب می‌شود. در این مقاله به این می‌پردازیم که چه کسانی ممکن است به اکسیژن درمانی نیاز پیدا کنند.
اکسیژن چیست؟

اکسیژن یک گاز بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است که بدون آن زندگی ما غیرممکن می‌شود. در واقع، نزدیک به 21 درصد از هوایی که ما تنفس می‌کنیم را اکسیژن تشکیل داده است که پس از ورود به بدن ما خود را به بینی، نای و ریه می‌رساند. سپس اکسیژن وارد جریان خون شده و به کمک گلبول‌های قرمز خود را به تمام اعضای بدن ما از جمله مغز می‌رساند. علاوه بر این اکسیژن برای سوخت و ساز بدن که تبدیل غذا به گرما و انرژی می‌باشد، لازم است .

چه کسانی و چرا به اکسیژن‌درمانی نیاز دارند؟

برخی از مشکلات و بیماری‌ها باعث می‌شوند قلب، ریه یا هر دو عملکرد درستی نداشته باشند که باعث می‌شود بدن اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نکند. زمانی که بیماری تا درجه‌ای پیشرفت کند که استنشاق هوای محیط، اکسیژن کافی برای عملکرد درست بدن را تامین نکند، می‌توان از اکسیژن‌درمانی برای اصلاح کمبود اکسیژن در بدن استفاده کرد. این مسئله عموما بدین معناست که افرادی که سطح اشباع اکسیژن در بدن آن‌ها پایین است، نیازمند اکسیژن‌درمانی هستند. در صورتی که نتایج تست گازهای خونی یا پالس اکسیمتر به صورت زیر باشد، برای فرد اکسیژن‌درمانی طولانی مدت (LTOT) تجویز می‌شود:
  • بیمارانی که میزان فشار جزئی اکسیژن (PaO2) در تست گازهای خونیشان کمتر از 55