واکسن کووید-19

واکسیناسیون برای ویروس کرونا در قسمت های بسیاری از جهان آغاز شده است، از این رو در این مقاله به واکسن و اثرات آن می پردازیم. تا به امروز واکسن های بسیاری برای این ویروس ساخته شده اند که موثرترین آن ها واکسن های فایزر و مدرنا هستند. علاوه بر این دو، واکسن های آسترازنکا-آکسفورد، نواواکس و جانسون اند جانسون نیز تاییدیه های رسمی دارند.
واکسن بدن را مقاوم و آن را آمادهی مبارزه با عوامل بیماری‌زا مانند ویروس ها می‌کند. در ساخت واکسن ممکن است از نمونهی ضعیف شده یا غیر فعال همان مادهی بیماری زا یا چیزی مشابه آن استفاده شود. پس از واکسیناسیون، سیستم دفاعی بدن با استفاده از آنتی بادی های به وجود آمده، با ویروس مبارزه کرده و از بیمار شدن فرد جلوگیری می کند. با گذشت زمان، در صورتی که آن ویروس دوباره وارد بدن شود، توسط سیستم دفاعی شناخته می شود و با آن مبارزه می کند. ویروس کرونا که منجر به بیماری کووید-19 می شود، روی هر قسمت ویروسی خود دارای پروتئین شاخکی (spike) است. این شاخک ها به ویروس کمک می کنند راحت به سلول های بدن وصل شده و فرد را بیمار کند. از این رو برخی از واکسن ها به گونه ای طراحی شده اند که به شناخت این شاخک های پروتئینی توسط بدن کمک می کند تا مبارزه با آن آسان تر شود. در کل، واکسن های موثر از طریق کاهش احتمال ابتلا به بیماری از افراد مراقبت می کنند. واکسیناسیون جهانی کووید-19 به معنای کاهش چشمگیر میزان ابتلا در افراد و محدودیت در گسترش این ویروس از طریق ارتباط است. تا به حال طبق گزارشات از یک جامعهی آماری گسترده با در نظر گرفتن سن، نژاد، جنسیت و قومیت واکسن های فایزر و مدرنا تقریبا 95 درصد از انتقال کووید-19 خفیف یا حاد جلوگیری می کند.

واکسن کرونا برای تایید شدن می بایست استانداردهای به خصوصی داشته باشد و روی آن آزمایش های بسیاری انجام شود. با این حال لازم به ذکر است که احتمال گرفتن کرونا از طریق واکسن وجود ندارد زیرا در واکسن های نام برده شده نسخهی تضعیف شدهی خود ویروس وجود ندارد و فقط از نسخهی شبیه سازی شده استفاده شده است. در برخی از موارد پس از نوبت دوم واکسیناسیون در افراد علائم بسیار ضعیفی از بیماری دیده می شود که در حال حاضر تحت بررسی و تحقیق است تا مدت زمان مقاومت بدن در مقابل ویروس پس از واکسیناسیون مشخص شود. بدن افرادی که به کووید-19 مبتلا می شوند تا مدتی در مقابل این ویروس مقاومت پیدا می کند، با این حال سازندگان واکسن در حال حاضر به دنبال راه هایی هستند تا میزان تاثیرگذاری واکسن ها را بیشتر از این مدت زمان بکنند.
بنا بر تحقیقات سازمان کنترل و پیشگیری (CDC)، حتی افرادی که کرونا گرفته اند ، می توانند از مزایای واکسیناسیون استفاده کنند زیرا هنوز مشخص نیست در صورت ابتلا تا چه مدت بدن در مقابل ویروس مقاوم می ماند. به نظر می آید مصونیت طبیعی از کووید-19 زیاد طولانی مدت نباشد، با این حال تحقیقات بیشتری در این راستا در حال انجام است. نکتهی دیگر آن که با این که واکسن از انتقال بیماری به شخص جلوگیری می کند، هنوز کاملا مشخص نیست که فردی که واکسن می زند قابلیت انتقال بیماری به دیگر افراد را دارد یا خیر. از این رو لازم است تا نتایج تحقیقات بیشتر، حتی افرادی که واکسن می زنند مراقبت های لازم را انجام داده، ماسک بزنند و فاصلهی اجتماعی را رعایت کنند. واکسیناسیون از کادر درمان آغاز شده و سپس برای افراد تحت مراقبت های ویژه انجام می شود. در درجات بعد، واکسیناسیون برای افراد بالای 75 سال و دیگر افراد جامعه صورت می گیرد. همچنین تا به حال واکسیناسیون برای افراد زیر 16 سال انجام یا توصیه نشده است و تحقیقات در این رابطه در حال تکمیل شدن است.