مزایای بای پپ درمانی

کیفیت خواب پایین یکی از مشکلات رایج در بسیاری از کشورهاست. برای مثال در استرالیا از هر سه نفر، یک نفر با مشکلات خواب دست و پنجه نرم میکند که معمولا دلیل اصلی آن، آپنهی خواب است. این بیماری یک اختلال خواب خطرناک است که به موجب آن تنفس فرد، در طول خواب قطع میشود. با این حال، خوشبختانه این بیماری را میتوان به کمک سی پپ درمانی یا بای پپ درمانی، کنترل و درمان کرد. انتخاب روش درمانی مناسب برای درمان آپنهی خواب به موارد گوناگونی بستگی دارد، اما هم بای پپ و هم سی پپ میتوانند در درمان آپنه موثر باشند. این دستگاههای کمک تنفسی در موارد بسیاری با هم شباهت دارند. برای مثال، هر دوی این دستگاهها به کمک هوای فیلتر شده و متراکم راه هوایی بیمار را باز نگاه میدارند تا از افت آن هنگام خواب جلوگیری شود.
تفاوت این دو دستگاه در واقع در نوع اعمال فشار است که در دستگاه سی پپ هم در دم و هم در بازدم ثابت و مداوم است. این در حالی است که فشار دستگاه بای پپ میتواند به گونهای تنظیم شود که فشار دم بیشتر از فشار بازدم باشد. معمولا برای درمان آپنهی خواب، اولین گزینه سی پپ درمانی است، با این حال فشار متوالی این دستگاه میتواند تنفس را برای برخی از افراد سخت کند. برای این دسته از افراد دستگاه بای پپ گزینهی مناسبتری است.

از دستگاه بای پپ برای چه کاری استفاده میشود؟

این دستگاه با ارائهی فشارهای گوناگون در دم و امکان اعمال فشار پایینتر در بازدم، تنفس را برای بیمار آسانتر میکند. این مسئله خصوصا زمانی حائز اهمیت است که فشار در محدودهی 20 باشد، زیرا تنفس با این حجم از فشار میتواند دشوار باشد. علاوه بر این، متخصصان معمولا در شرایطی که بیمار مبتلا به بیماریهایی مانند نارسایی احتقانی قلب باشد، بای پپ را تجویز میکنند. همچنین افرادی که از بیماریهای ریوی پیشرفته رنج میبرند میتوانند از مزایای بای پپ درمانی بهره ببرند. در نهایت فشار متناسب برای بیمار پس از معاینه ، تست خواب و آزمایشهایی مانند اسپیرومتری توسط پزشک مشخص میشود. سپس این فشار توسط فروشندهی دستگاه تنظیم شده و دستورالعمل کار با آن به شما آموزش داده میشود.
مزایای بای پپ درمانی

استفاده از دستگاه بای پپ برای افرادی که محدودیتهای تنفسی دارند، گزینهی مناسبتری است، زیرا این افراد به سختی میتوانند اکسیژن لازم برای بدنشان را تنفس کرده و به اندازهی کافی دی اکسید کربن را از بدنشان خارج کنند. استفاده از دستگاه بای پپ روند تبادل گازها در بدن انسان را تا حد زیادی بهبود میدهد و به عملکرد بهتر بد