اکسیژن درمانی و تجهیزات آن 

برای انتخاب تجهیزات اکسیژن درمانی که متناسب برای شما و نزدیکانتان باشد، می بایست از راهنمایی ها و مشاوره با پزشک خود و فروشنده ی دستگاه نهایت استفاده را بکنید. اینگونه می توانید وسایلی را انتخاب کنید که متناسب با بیماری شما، نحوه ی زندگی، فعالیت ها و میزان اکسیژنی باشد که بدنتان به آن احتیاج دارد. هدف از این کار انتخاب، خرید و استفاده از تجهیزاتی است که به شما کمک می کنند با استفاده از آن ها بتوانید به انجام فعالیت های معمول روزانه ی خود بپردازید. برخی از مواردی که هنگام خرید دستگاه و تجهیزات مربوط به آن می بایست در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

  • میزان اکسیژنی که پزشک برای شما تجویز کرده است و به صورت میزان لیتر جریان اکسیژن در هر دقیقه (برای مثال 5 لیتر در دقیقه) نوشته می شود.
  • معمولا خانه را چند بار در روز و در هر بار به چه مدت ترک می کنید.
  • نوع فعالیت هایی که بیرون از خانه انجام می دهید.
  • اندازه، قدرت، مقاومت و وزن دستگاه
  • اندازه و طرح خانه و اتاقی که دستگاه در آن قرار داده می شود.
  • بررسی این مسئله که تنفس را از راه دهان انجام می دهید یا از راه بینی
  • سلیقه ی شخصی

انواع تجهیزات اکسیژن درمانی

روش های گوناگون اکسیژن درمانی شامل موارد زیر می شود:

  • سیستم های گاز فشرده (Compressed Gas System)

این روش شامل اکسیژن سازهای ثابت برای استفاده در خانه و کپسول های کوچک با گاز فشرده ی اکسیژن برای استفاده در بیرون از خانه است.

  • دستگاه اکسیژن ساز که می تواند ثابت یا قابل حمل باشد.

یک دستگاه کمک تنفسی است که می توان با استفاده از برق یا باتری کار کند. باتری این دستگاه به راحتی قابل شارژ است از این رو می توان به کمک نوع پرتابل به راحتی به کارهای بیرون از خانه پرداخت.
  • سیستم های اکسیژن مایع (the liquid oxygen system)

این روش شامل یک مخزن یا اکسیژن ساز ثابت می شود که از آن برای مصرف خانگی استفاده می شود و برای بیرون از خانه از مخازن اکسیژن سیار (ambulatory tank) استفاده می شود.

تفاوت تجهیزات سیار (ambulatory) و قابل حمل (portable)

این دو واژه در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما باید در نظر داشت با هم متفاوتند. تجهیزات قابل حمل، وسایلی هستند که می توان به راحتی آن ها را جابجا کرد و نمی بایست بیشتر از 5 کیلو وزن داشته باشند، با این حال برای جابجایی طراحی نشده اند. این در حالی است که تجهیزات سیار برای جابجایی توسط بیمار طراحی شده اند، وزن آن ها کمتر از 5 کیلو است، می توان از آن ها به طور روزانه استفاده کرد و ذخیره ی آن ها بین 4 تا 6 ساعت برای تنظیمات 2 لیتر در دقیقه باقی می ماند