تجهیز مراکز درمانی و کلینیک ها

 • تهیه امکانات و اقدامات قبل از نصب و راه اندازی دستگاه های پزشکی و اعلام شرایط به مراکز درمانی .
 • نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی و انجام تست های شروع به کار .
 • ارائه آموزش های کاربری و فنی به کادر پزشکی و نیروهای فنی مراکز درمانی در مورد نحوه استفاده ایمن ، صحیح و بهینه از دستگاه های پزشکی تحت پوشش .
 • ارائه مشاوره تلفنی و رفع اشکالات کاربری و فنی دستگاه های پزشکی تحت پوشش از راه دور .
 • بررسی نیازهای قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه های پزشکی و اقدام جهت تهیه با هماهنگی مدیریت شرکت از کمپانی های سازنده .
 • تعمیر و رفع اشکال دستگاه های تحت پوشش شرکت در کوتاه ترین زمان .
 • ارائه سمینارهای علمی و آموزشی و تخصصی در صورت نیاز در کلیه مراکز درمانی کشور .
 • مدیریت راندمان و بهره وری بخش فنی از لحاظ رضایتمندی مشتریان و انجام سرویسهای دوره ای لازم و به هنگام دستگاهها به منظور کاهش هزینه های اظافی برای مراکز ومشتریان.

مراحل کاری

 • بررسی وضعیت موجود ( زیرساخت ها ، تاسیسات ، نقشه ساخت و توسعه و همچنین تجهیزات موجود در مرکز)
 • تهیه لیست  تجهیزات مورد نیاز هر بخش
 • همچنین علاوه بر این تجهیزات مورد نیاز اتاق به تفکیک در جدولی ارائه خواهد شد. که این لیست پس از مذاکره با کارفرما و اعمال نظرات کارفرما در قالب لیست
 • ارائه طرح چیدمان تجهیزات (جانمایی)
 • طراحی جداول مقایسه ای تجهیزات
 • جداول مقایسه ای برای کلیه تجهیزات مورد نیاز بایت انتخاب و خرید نهایی بر اساس مشخصات کامل فنی و هزینه تهیه می شود و پس از اعمال نظر کارفرما دستگاه مورد نظر انتخاب می شود
 •  عقد قرارداد براساس لیست نهایی مورد تایید
 • نصب و راه اندازی تجهیزات تامین شده
 • ارائه و اجرای برنامه نگهداشت
درمانچی
مجموعه تخصصی فروش و مشاوره تجهیزات پزشکی
تهران، خیابان طالقانی، ساختمان ۱۱۸، طبقه هفتم،واحد ۲۰
مجوز ها